Vi startade projektet i januari 2021 och det avslutas i mars 2022.
Det finansieras av Stockholms stads socialförvaltnings satsning Uppdrag Psykisk Hälsa.
Projektet går ut på att lyfta ämnet suicid och suicidprevention i samtal, utbildning samt
undersöka och sprida information.

Steg för Steg har inom projektet:

  • Utbildat medarbetare om suicidprevention

  • Haft en filmvisning med suicid som tema

  • Gjort en utställning med suicidfakta och info om hur man förebygger suicid

  • Gjort en enkätundersökning

  • Haft samtal om ämnet suicid

Följ oss på sociala medier!

Vi finns på Facebook och delar med oss av kurser och evenemang, kunskap och råd!