Ekonomibyrån

Ekonomibyrån är en sysselsättningsverksamhet i Steg för Steg och ligger centralt, på S:t Eriksgatan 33, på Kungsholmen i Stockholm.

På Ekonomibyrån arbetar fyra anställda. Vi har möjlighet att ta emot sex till åtta i sysselsättning/arbetsträning. Alla får särskilt individuellt stöd i arbetet.

Ekonomibyrån drivs enligt modell socialt företag utan vinstsyfte, med medarbetarnas delaktighet och inflytande.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder våra kunder specialanpassade företagslösningar.  Idag har vi 15 kunder som använder våra ekonomitjänster.

Vi utför arbete för våra kunder med bokföring, bokslut och deklarationer.  Vi erbjuder också hantering av löner, moms/skatter och fakturor.

Löpande bokföring, bokslut och deklarationer: Vi bokför alla affärshändelser såsom försäljningar, inköp, inbetalningar med mera, kronologiskt och systematiskt.
Till varje händelse måste det finnas ett verifikat, ett bevis på att affärshändelsen ägt rum. Detta kan t ex vara en faktura eller ett kvitto. Varje månad gör vi en skattedeklaration innehållande personalskatter, sociala avgifter samt preliminärskatt för bolaget. Bokföringsåret avslutas genom att vi stämmer av och kontrollerar bokföringen.

Löneberedning: Vi räknar ut lönekostnad, semesterersättning, arbetsgivaravgifter samt ser till att rätt skattetabell används.

Moms & Skatt: Månadsvis, kvartalsvis eller en gång om året gör vi momsdeklaration. Vi kan också deklarera för dig.

Ekonomisk rådgivning: Vi erbjuder personlig ekonomisk rådgivning om skatter, bokföring och liknande.

Kundreskontra: Genom att ni lämnar faktureringen och bokföringen till oss kan vi på ett effektivt sätt hålla nere kostnaden. Vi fakturerar och bokför samtidigt!

Leverantörsreskontra: Vi betalar dina leverantörsfakturor och bokför dem samtidigt. Sparar tid och pengar!

Avstämningar: Vi stämmer av så att alla konton balanserar och vi levererar resultat- och balansrapporter kontinuerligt. Som ett tillval gör vi er bokföring tillgänglig via webben på kontonivå.

Övriga tjänster: Konferensadministration, databashantering, registerhantering, vaktmästeri och framtagning och kopiering/ utskick av trycksaker.

Vill du få mer tid över?

Kontakta Ekonomibyrån på e-post via ekonomibyran@stegforsteg.nu eller på stegforsteg@stegforsteg.nu

Fler artiklar

Öppettider och aktiviteter under mellandagarna 2023-2024

Öppettider och aktiviteter under mellandagarna 2023-2024

Öppettider och aktiviteter mellandagarna 2023-2024 Vi erbjuder promenad samt ett par utflykter under mellandagarna. Datasalen är öppen och det finns fika i Målarrummet mellan kl. 10 -14. Vårt kök kommer vara stängt då vi renoverar det. Anmälningsblankett för utflykter...

Besök av författare Helena Westerberg

Besök av författare Helena Westerberg

Presentation av boken Vakengångare Söndagen 19 november 2023 hade IFS/CS, med Steg för Steg, besök av Helena Westerberg, själverfaren med schizofrenidiagnos, och samtidigt hjärnforskare. Helena är aktuell med sin bok ”Vakengångare”, som ger läsaren en inblick såväl i...

Nytt schema och nya cirklar till VT-24

Nytt schema och nya cirklar till VT-24

Steg för Steg VT - 2024 Nu är schemat för vårterminen klart. Bland vårens cirklar finns det både nya och gamla cirklar och lärare. Utöver detta kommer vi till våren börja träna lättare styrkerörelser innan våra promenader, som del i Steg för Stegs hälsofrämjande...

Följ oss på sociala medier!

Vi finns på Facebook och delar med oss av kurser och evenemang, kunskap och råd!