Vad är Steg för Steg?

Steg för Steg drivs av IFS/CS – intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser. Steg för Steg är en ideell förening, där eventuell vinst går tillbaka till verksamheten.

Föreningen IFS/CS startade 1989 och har sedan dess haft som ändamål att stödja personer med schizofreni och liknande psykoser och deras anhöriga, tillvarata dessa gruppers rättigheter i samhället, öka förståelsen för människor som insjuknat i psykossjukdom samt främja samarbetet mellan anhöriga, vårdansvariga, politiker och myndigheter.

Under år 1999 startade föreningen IFS/CS verksamheten Steg för Steg för att ge möjlighet till studier, sysselsättning och arbete för målgruppen schizofreni/psykos.

Steg för Steg är bidragsfinansierat. Under 2022 bestod 11% av verksamhetsbidrag från Stockholms stad, 33% av statsbidrag från Socialstyrelsen och 40% egna intäkter i form av försäljning av tjänster och övrigt 16%.

Föreningens verksamhet Steg för Steg är öppen för personer med schizofreni och liknande psykoser i hela Stockholms stad och även i Stockholms län.

Steg för Stegs vision

Steg för Steg är ett socialt företag som utvecklar och tillämpar metoder för arbete, arbetsträning, sysselsättning och studier för personer med psykisk funktionsnedsättning/ psykosproblematik.

Steg för Steg ska sprida kunskap om hur insatser för personer med egen erfarenhet av psykossjukdom ska utformas. Steg för Steg ska stödja och främja deltagarens egen önskan om meningsfull sysselsättning. Steg för Steg ska vara en källa till kunskap i IFS/CS intressepolitiska arbete genom att de anställda deltar i angelägna sammanhang. Information om viktiga frågor förs vidare från Steg för Steg till föreningen. På samma sätt tar Steg för Steg tillvara på kunskap som föreningen har om de livsvillkor som gäller för personer med psykosproblematik.

Fler artiklar

Öppettider och aktiviteter under mellandagarna 2023-2024

Öppettider och aktiviteter under mellandagarna 2023-2024

Öppettider och aktiviteter mellandagarna 2023-2024 Vi erbjuder promenad samt ett par utflykter under mellandagarna. Datasalen är öppen och det finns fika i Målarrummet mellan kl. 10 -14. Vårt kök kommer vara stängt då vi renoverar det. Anmälningsblankett för utflykter...

Besök av författare Helena Westerberg

Besök av författare Helena Westerberg

Presentation av boken Vakengångare Söndagen 19 november 2023 hade IFS/CS, med Steg för Steg, besök av Helena Westerberg, själverfaren med schizofrenidiagnos, och samtidigt hjärnforskare. Helena är aktuell med sin bok ”Vakengångare”, som ger läsaren en inblick såväl i...

Nytt schema och nya cirklar till VT-24

Nytt schema och nya cirklar till VT-24

Steg för Steg VT - 2024 Nu är schemat för vårterminen klart. Bland vårens cirklar finns det både nya och gamla cirklar och lärare. Utöver detta kommer vi till våren börja träna lättare styrkerörelser innan våra promenader, som del i Steg för Stegs hälsofrämjande...

Följ oss på sociala medier!

Vi finns på Facebook och delar med oss av kurser och evenemang, kunskap och råd!