Vad är Steg för Steg?

Steg för Steg drivs av IFS/CS – intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser. Steg för Steg är en ideell förening, där eventuell vinst går tillbaka till verksamheten.

Föreningen IFS/CS startade 1989 och har sedan dess haft som ändamål att stödja personer med schizofreni och liknande psykoser och deras anhöriga, tillvarata dessa gruppers rättigheter i samhället, öka förståelsen för människor som insjuknat i psykossjukdom samt främja samarbetet mellan anhöriga, vårdansvariga, politiker och myndigheter.

Under år 1999 startade föreningen IFS/CS verksamheten Steg för Steg för att ge möjlighet till studier, sysselsättning och arbete för målgruppen schizofreni/psykos.

Steg för Steg är bidragsfinansierat. Under 2022 bestod 11% av verksamhetsbidrag från Stockholms stad, 33% av statsbidrag från Socialstyrelsen och 40% egna intäkter i form av försäljning av tjänster och övrigt 16%.

Föreningens verksamhet Steg för Steg är öppen för personer med schizofreni och liknande psykoser i hela Stockholms stad och även i Stockholms län.

Steg för Stegs vision

Steg för Steg är ett socialt företag som utvecklar och tillämpar metoder för arbete, arbetsträning, sysselsättning och studier för personer med psykisk funktionsnedsättning/ psykosproblematik.

Steg för Steg ska sprida kunskap om hur insatser för personer med egen erfarenhet av psykossjukdom ska utformas. Steg för Steg ska stödja och främja deltagarens egen önskan om meningsfull sysselsättning. Steg för Steg ska vara en källa till kunskap i IFS/CS intressepolitiska arbete genom att de anställda deltar i angelägna sammanhang. Information om viktiga frågor förs vidare från Steg för Steg till föreningen. På samma sätt tar Steg för Steg tillvara på kunskap som föreningen har om de livsvillkor som gäller för personer med psykosproblematik.

Fler artiklar

Filmvisning under våren 2024

Filmvisning under våren 2024

Steg för Steg Bjuder in till filmvisning under våren!   Anmälningsblankett finns på Steg för Steg Klicka för att få mer information om filmerna Onsdag 10 april Film: Andra akten Onsdag 17 april Film: A Beautiful Mind Onsdag 24 april Film: En oväntad vänskap Onsdag 15...

Påskmingel

Påskmingel

Steg för Steg bjuder påskig mat och fika!!   Onsdagen den 3 april 2024 kl 12:00 - 14:00 Adress: Steg för Steg S:t Eriksgatan 33 Anmälningsblankett på ytterdörren och i caféet. Steg för Steg påskmingel Använd porttelefonen för att bli insläppt!   VARMT...

Stockholms Stad Brukarundersökning FH

Stockholms Stad Brukarundersökning FH

Stockholms Stads Brukarundersökning Funktionshinder   Stockholms Stad har genomfört sin årliga brukarundersökning under 2023. Undersökningen var anonym och innehöll följande punkter.   Undersökningen genomfördes med en webbenkät med unika koder. Webbenkäten...

Följ oss på sociala medier!

Vi finns på Facebook och delar med oss av kurser och evenemang, kunskap och råd!