Steg för Steg METODIK/Dagliga rutiner

En av Steg för Stegs huvuduppgifter och drivkraft är att möjliggöra för personer med psykosproblematik att klara ett dagligt arbete. Syftet och målet med stödinsatserna är att medarbetaren ska uppnå en sån hög grad självständighet som möjligt, och därmed även bidra till dennes återhämtning.

Ambitionen bör vara att medarbetaren ska ha samma stödperson under en längre tid. Genom att de båda känner varandra väl infinner sig en känsla av kontinuitet och förutsägbarhet som är så viktig för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stödinsatserna kan vara av såväl praktisk och teoretisk som social och omvårdande karaktär. Det kan vara att finnas tillgänglig för samtal och ge stöd även i den privata tillvaron.

Uppgiftslistan

  • Stödpersonen tar varje dag fram en lista med de arbetsuppgifter som ska göras under dagen för de medarbetare som denne ansvarar för. Där ska även regelbundet återkommande uppgifter och kvarstående uppgifter från tidigare finnas med.
  • En erfaren stödperson vet vilka uppgifter medarbetaren ska göra, och om denne klarar av att genomföra dem eller inte.
  • Om medarbetaren gör en uppgift för första gången så beskrivas uppgiften noggrant både muntligt och skriftligt, liksom mål och syfte med den. Medarbetaren kan behöva en befintlig eller ny manual/checklista, som beskriver arbetsprocessen och kontroller ska göras. Ibland krävs även kompletterande info som karta/vägbeskrivning, bild, inventeringslista, artikelnummer, broschyr, osv.
  • Stödpersonen varierar uppgifter så att uthållighet och stressförmåga inte belastas för hårt.
  • Vid komplexa uppdrag med exempelvis täta kundkontakter tar stödpersonen ansvar för en del uppgifter. Det kan handla om övergripande diskussioner live eller via telefon och mail med kund.

Fler artiklar

Öppettider och aktiviteter under mellandagarna 2023-2024

Öppettider och aktiviteter under mellandagarna 2023-2024

Öppettider och aktiviteter mellandagarna 2023-2024 Vi erbjuder promenad samt ett par utflykter under mellandagarna. Datasalen är öppen och det finns fika i Målarrummet mellan kl. 10 -14. Vårt kök kommer vara stängt då vi renoverar det. Anmälningsblankett för utflykter...

Besök av författare Helena Westerberg

Besök av författare Helena Westerberg

Presentation av boken Vakengångare Söndagen 19 november 2023 hade IFS/CS, med Steg för Steg, besök av Helena Westerberg, själverfaren med schizofrenidiagnos, och samtidigt hjärnforskare. Helena är aktuell med sin bok ”Vakengångare”, som ger läsaren en inblick såväl i...

Nytt schema och nya cirklar till VT-24

Nytt schema och nya cirklar till VT-24

Steg för Steg VT - 2024 Nu är schemat för vårterminen klart. Bland vårens cirklar finns det både nya och gamla cirklar och lärare. Utöver detta kommer vi till våren börja träna lättare styrkerörelser innan våra promenader, som del i Steg för Stegs hälsofrämjande...

Följ oss på sociala medier!

Vi finns på Facebook och delar med oss av kurser och evenemang, kunskap och råd!