Steg för Steg METODIK/Dagliga rutiner

En av Steg för Stegs huvuduppgifter och drivkraft är att möjliggöra för personer med psykosproblematik att klara ett dagligt arbete. Syftet och målet med stödinsatserna är att medarbetaren ska uppnå en sån hög grad självständighet som möjligt, och därmed även bidra till dennes återhämtning.

Ambitionen bör vara att medarbetaren ska ha samma stödperson under en längre tid. Genom att de båda känner varandra väl infinner sig en känsla av kontinuitet och förutsägbarhet som är så viktig för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stödinsatserna kan vara av såväl praktisk och teoretisk som social och omvårdande karaktär. Det kan vara att finnas tillgänglig för samtal och ge stöd även i den privata tillvaron.

Uppgiftslistan

  • Stödpersonen tar varje dag fram en lista med de arbetsuppgifter som ska göras under dagen för de medarbetare som denne ansvarar för. Där ska även regelbundet återkommande uppgifter och kvarstående uppgifter från tidigare finnas med.
  • En erfaren stödperson vet vilka uppgifter medarbetaren ska göra, och om denne klarar av att genomföra dem eller inte.
  • Om medarbetaren gör en uppgift för första gången så beskrivas uppgiften noggrant både muntligt och skriftligt, liksom mål och syfte med den. Medarbetaren kan behöva en befintlig eller ny manual/checklista, som beskriver arbetsprocessen och kontroller ska göras. Ibland krävs även kompletterande info som karta/vägbeskrivning, bild, inventeringslista, artikelnummer, broschyr, osv.
  • Stödpersonen varierar uppgifter så att uthållighet och stressförmåga inte belastas för hårt.
  • Vid komplexa uppdrag med exempelvis täta kundkontakter tar stödpersonen ansvar för en del uppgifter. Det kan handla om övergripande diskussioner live eller via telefon och mail med kund.

Fler artiklar

Sommarschemat ST-24

Sommarschemat ST-24

Hej alla!   Vi inleder sommaren med en vecka före sommarterminen (24/6-27/6) med aktiviteter utan biståndsbeslut! För mer information se här! För sommarterminens cirklar, där de flesta är biståndsbedömda, börjar terminen 1 juli till den 2 augusti och är 5 veckor....

Kultur på stan

Kultur på stan

Vill du ha roliga, intressanta kulturupplevelser tillsammans med andra med erfarenhet av psykisk ohälsa? Gå på museum, stadsvandringar, besök i botaniska trädgården och njut av musikupplevelser? Du får gärna komma med förslag till stadsvandringar.   Välkommen...

Vill du följa med på promenad i sommar?

Vill du följa med på promenad i sommar?

Steg för Steg har promenadgrupper hela året om! Under sommarschemat som börjar 1 juli kan du följa med på promenad dagarna måndag - torsdag kl. 10.00 - 11.00. Vi träffas på Steg för Steg klockan 10.00 och går längst Norrmälarstrand och tillbaka i grupp. Du bör vara på...

Följ oss på sociala medier!

Vi finns på Facebook och delar med oss av kurser och evenemang, kunskap och råd!