Steg för Stegs Serviceenhet

 

Reception:

Receptionen ansvarar för att välkomna deltagare till Steg för Steg. I arbetsuppgifterna ingår att svara i telefon, registrera återbud och andra händelser i vårt interna datasystem samt posthantering. Vissa städ och köksuppgifter ingår också.

 

Studieadministration:

Inom studieadministrationen  handlägger vi deltagares ansökningar om sysselsättning/studiecirklar. I detta arbete ingår att kommunicera med kommunernas handläggare skriva genomförarplaner och samordna möten.

 

IT:

IT avdelningen arbetar med IT sysslor, som exempelvis broschyrer som ska tryckas, Steg för Stegs hemsida, bildredigering, posters & flyers. Uppdatering av våra datorer och service till våra cirkeldeltagare och cirkelledare.

 

Själerfaren cirkelledare:

Som cirkelledare kommer du att leda en grupp med andra själverfarna. Steg för Steg är väldigt glada över att själverfarna kan förmedla sina tidigare yrkeskompetenser i studiecirkelformat – det uppfattas som positivt av våra deltagare och ger ett mervärde till Steg för Stegs verksamhet.

 

Kök:

Kökssysslorna består  av att bereda smörgåsar, brygga kaffe , koka tevatten och se till att det är rent och snyggt. Steg för Steg renoverar köket vilket under vårterminen 2024 öppnar upp för utökade  sysselsättningsplatser och cirklar med mat, bak och hälsa som tema.

 

Generell administration:

Är du ny på Steg för Steg kan detta rekommenderas som en ingångssyssla. I generell administration ingår att göra brevutskick och syssla med generella lättare administrativa uppdrag.

 

Bibliotek:

Steg för Steg har tillsammans med IFS/CS startat ett fackbibliotek. I biblioteksansvariges arbete ingår att ta emot beställningar och se till att biblioteket är ordnat och uppdaterat med böcker inom området schizofreni/psykos.

Vid intresse av sysselsättning/arbetsträning inom Serviceenheten:

Fler artiklar

Stockholms Stad Brukarundersökning FH

Stockholms Stad Brukarundersökning FH

Stockholms Stads Brukarundersökning Funktionshinder   Stockholms Stad har genomfört sin årliga brukarundersökning under 2023. Undersökningen var anonym och innehöll följande punkter.   Undersökningen genomfördes med en webbenkät med unika koder. Webbenkäten...

Köksrenovering på Steg för Steg

Köksrenovering på Steg för Steg

Välkommen till vårt nya café Med stolthet kan vi äntligen öppna vårt renoverade kök och café. Vi har anlitat Marek Leng Bygg och Service, som under sommaren 2023 renoverade reception och övriga ytor på entréplan. Det som gjort detta möjligt är fondmedel och överskott...

Säkerställning av kvalitetsuppföljning 2023

Säkerställning av kvalitetsuppföljning 2023

Sammanfattning av enkät 2023 Steg för Steg har under höstterminen 2023 sammanställt en enkätundersökning för våra deltagare. Resultatet av denna undersökning var mestadels positiv och visar på att våra deltagare trivs på Steg för Steg och i Steg för Stegs lokaler....

Följ oss på sociala medier!

Vi finns på Facebook och delar med oss av kurser och evenemang, kunskap och råd!