Polisstuderande lär sig mer om psykossjukdomar

IFS/CS och Steg för Steg tog ännu en gång emot studiebesök av elever från polisprogrammet , Södertörns högskola . Ulla Elfving Ekström ordförande i IFS/CS berättade om föreningens arbete och organisation.

Karina Axe verksamhetschef berättade om verksamheten Steg för Steg och vårt utbud och Stefanie Engellau om vägen till arbete och psykiska ohälsa!

Stort tack till alla studenter som besökte oss på Steg för Steg!