Sammanfattning av enkät 2023

Steg för Steg har under höstterminen 2023 sammanställt en enkätundersökning för våra deltagare.

Resultatet av denna undersökning var mestadels positiv och visar på att våra deltagare trivs på Steg för Steg och i Steg för Stegs lokaler. Några kommentarer var :

Uppskattade samvaron på Steg för Steg, önskade snabbare datorer till datasalen. Det är viktigt för oss att ta del av deltagarnas tankar och åsikter- det är underlag för förbättring