Stockholms Stads Brukarundersökning Funktionshinder

 

Stockholms Stad har genomfört sin årliga brukarundersökning under 2023. Undersökningen var anonym och innehöll följande punkter.

 

  • Undersökningen genomfördes med en webbenkät med unika koder.
  • Webbenkäten var anpassad för målgruppen med bildstöd och uppläsning på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska för att underlätta för brukarna att delta.
  • Varje brukare har fått en egen kod, detta för att säkerställa svarsfrekvensen men också för att säkerställa att varje svar matchas till rätt stadsdelsnämnd.
  • Koder har skickats ut till verksamheterna och brukarstödjare har i möjlig mån använts för att hjälpa brukarna delta.
  • Brukarna har kunnat använda teckenspråk samt haft möjlighet att svara på engelska, arabiska, dari och somaliska.
  • Totalt har 29 brukare av 65 deltagit vilket ger en svarsfrekvens om 45%.