Att arbetsträna på Steg för steg

 Steg för Steg erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som är beviljade stöd till personligt biträde.

Detta kan vara en ingång till att närma sig ett arbete. Många personer i vår målgrupp har varit borta en längre tid och behöver stöd för att få in rutiner i en arbetslivsrehabiliterande miljö som Steg för Steg erbjuder.

I avtalet med Steg för Steg ingår

  • Personlig stödperson
  • Daglig arbetslista, ett pedagogiskt instrument där arbetstid och arbetsuppgifter framgår
  • Regelbundna uppföljningar i form av skattningsinstrument, samtal och återkoppling med stödperson
  • Arbetsförmågebedömning som grundar sig på arbetsinsats, dokumentation och samtal med stödperson och verksamhetschef
  • Utöver detta har vi regelbundna uppföljningar med uppdragsgivare för samverkan och informationsutbyte

Vår vision

Steg för Stegs målsättning är att anställa personer med lönebidrag från målgruppen, när tjänster blir vakanta.  Arbetsområden som är aktuella är inom ekonomi, administration, och IT. Utöver detta arbetar vi tvärfunktionellt vilket innebär att lokalvård och skötsel av vårt interna café kan ingå i arbetsuppgifterna.

 

Fler artiklar

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Följ oss på sociala medier!

Vi finns på Facebook och delar med oss av kurser och evenemang, kunskap och råd!