Motiverande samtal

Den grundläggande kommunikationsmetoden som används av stödpersonerna på Steg för Steg kallas Motiverande samtal (MI), vilken även är känd som reflektivt lyssnande.

”Motiverande samtal (MI) är en samarbetsinriktad samtalsstil i syfte att stärka en persons egen motivation och åtagande till förändring.” – William R. Miller

Reflektivt lyssnande (BÖRS)

  • Bekräftelse
  • Öppna frågor
  • Reflektioner
  • Sammanfattningar

Bekräftelse

Bekräftelse är en viktig del och i MI-samtalet visar stödpersonen att hen ser medarbetaren och uppskattar dennes goda egenskaper, styrka, avsikter och ansträngningar.

Öppna frågor

En stödperson arbetar ofta med öppna frågor som pedagogiskt arbetssätt. Exempelvis kan de ställa frågorna: Hur? Vad? På vilket sätt? Berätta!

I motiverande samtal (MI), inbjuder öppna frågor till berättande svar, medan slutna frågor leder till ja eller nej eller något annat kortare svar. Att arbeta med öppna frågor är grundläggande för att bygga kontakt, förtroende och gott samarbetsklimat.

Reflektioner

Stödpersonen berättar tillbaka, d.v.s återspeglar vad den uppfattar. Detta görs kontinuerligt under ett MI-samtal.

Att reflektera eller återspegla vad stödpersonen uppfattar i samtalet visar empati och är ett sätt för stödpersonen att få medarbetaren att fortsätta prata och utforska sina tankar.

Sammanfattningar

Uppfyller liknande funktioner som reflektioner. Sammanfattningar innebär ofta ett steg vidare i samtalet eller fokusskifte. Även i sammanfattningen kan stödpersonen betona vissa saker som hen vill förstärka och det positiva med förändring.

Fler artiklar

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Följ oss på sociala medier!

Vi finns på Facebook och delar med oss av kurser och evenemang, kunskap och råd!