Steg för Stegs påverkansarbete

En del i samarbete med Stockholms Universitet

Steg för Steg fick förfrågan att vara delaktiga i utbildningen Socialt Entreprenörskap 7.5 poäng på Stockholms Universitet tillsammans med handelshögskolan. Syftet med kursen var att introducera studenterna till kontexten social innovation och socialt entreprenörskap. Studenternas uppgift var att utifrån sina tidigare kunskaper och utbildning föreslå möjligheter till expansion av verksamheten.

Föreläsningar

Steg för Steg föreläser hos polisen

Verksamhetschef Karina A och Stefanie E var genom IFS/CS inbjudna till Polishögskolan. Polisen har fått ett Regeringsuppdrag där syftet är att stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa. Under föreläsningen fick lyssnarna ta del av hur det är att vara själverfaren i schizofreni i arbete och i samhället i övrigt. Lyssnarna fick också ta del av hur det är att vara anhörig till personer med schizofreni. Bemötandet var en viktigt punkt, samt vikten av att vara del i samhället och undvika stigma.

 

 

Steg för Steg föreläser i Järfälla

Steg för Steg har föreläst i Järfälla kommun för socialpsykiatrin, brukare och kommunala handläggare. Under föreläsningen berättades det om IFS/CS och det sociala företaget Steg för Steg.

En själverfaren anställd hos Steg för Steg berättade hur det är att jobba med diagnosen psykos/schizofreni, samt vilka utmaningar man kan möta på en arbetsplats.

Besöksföreläsning

Studiebesök på Steg för Steg

Nationella arbetsgruppen (NAG) schizofreni som är en del av den nationella kunskapsstyrningen besökte IFS/CS Steg för Steg den 6 feb.

IFS/CS informerade om sitt innehåll. Steg för Steg om metod och arbetssätt- samverkan med beställare och själverfarna berättade om sin väg mot arbete och studier.

RSMH föreläste därefter om sitt arbete i Stockholm. En trevlig och informativ förmiddag på Steg för Steg.

 

Är du intresserad av att boka en föreläsning av en av våra själverfarna medarbetare?

Fler artiklar

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.

Följ oss på sociala medier!

Vi finns på Facebook och delar med oss av kurser och evenemang, kunskap och råd!