Steg för Steg har bedrivit ett projekt i suicidprevention

Steg för Steg har bedrivit ett projekt i suicidprevention

Vi startade projektet i januari 2021 och det avslutas i mars 2022.Det finansieras av Stockholms stads socialförvaltnings satsning Uppdrag Psykisk Hälsa.Projektet går ut på att lyfta ämnet suicid och suicidprevention i samtal, utbildning samtundersöka och sprida...